Welkom op de Weetwijzer

Nog geen lid?

Word nu lid van ACLVB

Individueel arbeidsrecht

Een overeenkomst als handelsvertegenwoordiger of als bediende, voltijds, voor bepaalde duur,….? Wat te doen bij ziekte, huwelijk, politiek mandaat, tijdelijke werkloosheid,…? Studentenarbeid, thuiswerk, ontslag en opzegging ….

Collectief arbeidsrecht

Hier vindt u alle elementen die van toepassing zijn op een groep werknemers: paritaire comités, collectieve arbeidsovereenkomsten, ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, overgang van onderneming.

Arbeidsreglementering

Hoe wordt tijdskrediet geregeld, welke elementen worden als loon aanzien, hoeveel uren mag er per dag, per maand, per jaar gewerkt worden? Het arbeidsreglement; de anti-discriminatiewetgeving, het gezondheidstoezicht van de werknemers, psycho-sociale aspecten op het werk…

Sociale zekerheid

Wat is loon voor de RSZ? Wanneer zijn bijdragen verschuldigd? Wat bij een tewerkstelling in het buitenland?
Wat te doen bij een arbeidsongeval? Wat als het werk je ziek maakt? In bed gekluisterd met griep? Op welke uitkeringen aanspraak maken ?